Montáž oken SWSCertifikovaný montážní systém SWS

Výrobce oken A+BX OKNA nabízí kvalitní okna a dveře včetně montáže, která plně odpovídá ČSN 730540-2. SWS systém zajišťuje dokonalé ošetření připojovací spáry mezi rámem a ostěním. Připojovací spára tedy splňuje obdobné tepelně a zvukově izolační vlastnosti jako celá otvorová výplň. Základní princip použití systému SWS spočívá v parotěsném zajištění spáry z interiérové strany a paropropustném ze strany exteriérové.

 

SWS - teorie SWS - typické varianty montáže
teorie
Ke stažení v PDF
montaze
Ke stažení v PDF